SFX - Speciální efekty pro přidané služby v knihovnách
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracoval Jan Černý

1. ROBERTSON, Wendy, C.; SODERDAHL, Paul, A.
Everything You Always wanted To Know About SFX But Were Afraid to Ask.  Serials Librarian [online]. 2004, Vol. 47, Issue 1/2 [cit. 2004-05-16].
ISSN 0361-526X
URL: http://staffweb.lib.uiowa.edu/psoderdahl/papers/sfx.pdf
    Preprint popisuje základní funkčnost SFX a jak tato technologie může být napomocná knihovnám resp. knihovníkům. Autoři seznamují se základními termíny této problematiky, jako Context-Sensitive Linking, Link Resolver, OpenURL aj.
2. VAN DE SOMPEL,Herbert; HOCHSTENBACH,Patrick.
Reference Linking in a Hybrid Library Environment. Part 1, Frameworks for Linking. D-Lib Magazine [online]. April 1999, Vol. 5, Issue 4 [cit. 2004-05-16].
ISSN 1082-9873
URL: http://www.dlib.org/dlib/april99/van_de_sompel/04van_de_sompel-pt1.html
    V první části dokumentu jsou popisovány služby, které odkazují na relativní informační entity v závislosti na pokračujícím vývoji World Wide Web.Zdůrazňuje se jejich důležitost a vzrůst v posledních letech. Důraz je dále kladen na rozdíl mezi statickým a dynamickým odkazováním.
3. VAN DE SOMPEL,Herbert; HOCHSTENBACH,Patrick.
Reference Linking in a Hybrid Library Environment. Part 2, SFX, a Generic Linking Solution. D-Lib Magazine [online]. April 1999,Vol. 5, Issue 4
[cit. 2004-05-16]. ISSN 1082-9873
URL: http://www.dlib.org/dlib/april99/van_de_sompel/04van_de_sompel-pt2.html
    Druhá část popisuje odkazování pomocí systému SFX a jeho použití v hybridních, digitálních knihovnách. Je zde zmíněn experiment se systémem na Universitě v Ghentu. V článku je zahrnuta rozšířená bibliografie.
4. VAN DE SOMPEL,Herbert; HOCHSTENBACH,Patrick.
Reference Linking in a Hybrid Library Environment. Part 3, Generalizing the SFX solution in the "SFX@Ghent & SFX@LANL" experiment.  D-Lib Magazine
[online]. October 1999,Vol. 5, Number 10 [cit. 2004-05-16]. ISSN 1082-9873
URL: http://www.dlib.org/dlib/october99/van_de_sompel/10van_de_sompel.html
    V třetí části je demonstrován experiment "SFX@Ghent & SFX@LANL", v kterém jsou presentovány informační zdroje knihoven Research Library of the Los Alamos a National Laboratory of the University of Ghent Library, které začaly používat technologii SFX v jejich zdrojích. Článek v úvodu prezentuje souhrnou problematiku SFX.
5. WALKER,Jenny
OpenURL and SFX Linking.  Serials Librarian [online]. 2004, Vol. 45, Issue 3 [cit. 2004-05-16]. ISSN 0361-526X
URL: http://www.exlibrisgroup.com/resources/sfx/OpenUR_SFX_for_Serials_Librarian_Nov_2003.pdf
    Článek pojednává o technologiích OpenURL a SFX Linking a jejich důležitosti v oblasti informační sféry.Vysvětluje účel, strukturu OpenURL a funkci odkazovacích prvků - zdroje, cíle, servery se zaměřením na SFX link.

Zpět do Digitální knihovny


© Jan Černý
*** Ikona znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 2004-05-16
Aktualizováno: 2004-06-26